År 2019 i siffror

Antal anställda

233

Företag under tillsyn och avgiftsskyldiga

1 098

Informationsbegäranden

131

Nya försäkringsförmedlare

555

Verksamhetstillstånd eller utvidgningar av verksamhetstillstånd

12

Sanktioner sammanlagt

8