Ledning och personal

 

Personalen 2019

 

Alla anställda

233

60 %40 %

Chefer och ledningen

20

55 %45 %

Experter

194

57 %43 %

Operativ personal

19

89 %11 %