Diarium

Antal ärenden som var aktiva i Finansinspektionens diarium 
(huvudavdelningar och viktigaste ärendetyper inom dem)

st.

Förvaltning

183

Regelgivning

89

Tillsyn

2 382
Exempel på ärendetyper:
Underrättelser; filialer och gränsöverskridande verksamhet 
280
Fastställande och ändring av bolagsordningar, föreningsordningar och stadgar 175
Prospekt 179
Kundbrev till privatpersoner 302
Ledningsprövning (fit & proper) 314
Inspektioner 32
Beviljande och utvidgning av verksamhetstillstånd
27
Övrigt 329
Exempel på ärendetyper:  
Nationellt samarbete 86
Internationellt samarbete 16
  2 983

I försäkringsförmedlarregistret, som inte ingår i diariet, behandlades 555 nya registreringsansökningar och 8 149 ändringsansökningar.

Riksdagens utfrågningar och remisser om lagberedning

Finansinspektionens experter kallades 23 gånger för att höras av riksdagens olika utskott. Från Finansinspektionen begärdes 18 utlåtanden om nationell lagberedning och 81 andra utlåtanden inom dess område.