Lagbestämda tillsynsavgifter

Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro

 

Avgiftsskyldiga

2018

2019

Kreditinstitut 11 204 16 687
Värdepappersföretag 1 322 1 171
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 2 322 2 170
Värdepappersemittenter 2 461 2 458
Fondbörsen, clearingorganisationen 337 315
Värdepapperscentralen 231 228
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 541 624

Finanssektorn totalt

18 418

23 653

Livförsäkringsbolag 1 372 1 303
Skadeförsäkringsbolag 1 408 1 393
Arbetspensionsförsäkringsbolag 2 344 2 379
Arbetslöshetskassor 1 327 1 180 
Pensionsstiftelser och -kassor 276 241
Sjukkassor och andra försäkringskassor 96 95
Försäkringsföreningar 5 5
Försäkringsmäklare 117 112
Offentliga sektorns pensionsfonder 665 644
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 249 258

Försäkringssektorn totalt

7 859

7 610

Justeringar från tidigare år och övriga justeringar 56 199

Avgiftsskyldiga totalt

26 333

31 462