Ledningsgruppen

Fivan_johtoryhma_2019

Bild: Antti Aimo-Koivisto, STT-Lehtikuva
Stående framme: Anneli Tuominen
Sittande: Erkki Rajaniemi, Armi Taipale, Jyri  Helenius och Sonja Lohse
Stående baktill: Kaisa Forsström och Samu Kurri

Anneli Tuominen vicehäradshövding, ekonom
direktör, ordförande för ledningsgruppen 
Jyri Helenius diplomingenjör
biträdande direktör, avdelningschef, Banktillsyn

Kaisa Forsström juris kandidat
avdelningschef, Försäkringstillsyn

Samu Kurri magister i samhällsvetenskaper
avdelningschef, Digitalisering och analys

Jarmo Parkkonen
(till 18.1.2019, inte på bilden) 
juris kandidat, ekonomie magister
avdelningschef, Marknads- och uppförandetillsyn

Armi Taipale
(från 1.8.2019) 
juris magister, ekonomie magister
avdelningschef, Kapitalmarknadstillsyn

Sonja Lohse vicehäradshövding
ledande rådgivare, enhetschef, Stabsfunktion
Erkki Rajaniemi ekonomie doktor, juris licentiat
vicehäradshövding
ledningens rådgivare
Pirjo Kyyrönen (inte på bilden) vicehäradshövding
ledande jurist, ledningsgruppens sekreterare

Ledningsgruppen sammanträdde 58 gånger. Direktörens lön och arvoden uppgick till 212 637 euro. Lönerna och arvodena till ledningsgruppens övriga medlemmar uppgick till 754 112 euro.

Cv:n för ledningsgruppens medlemmar och sekreterare: finansinspektionen.fi > Om FI > Uppgifter och organisation

Etiska riktlinjer för alla anställda vid Finansinspektionen: finanssivalvonta.fi/sv > Om fi > Riktlinjer > Etiska riktlinjer för Finansinspektionens personal

Regler om värdepappershandel och bindningar för alla anställda vid Finansinspektionen: finanssivalvonta.fi/sv > Om fi > Riktlinjer > Regler om värdepappershandel och bindningar för Finansinspektionens anställda