Finansinspektionen i korthet

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn och makrotillsynsmyndigheten i Finland samt en del av det finansiella tillsynssystemet i Europa och euroområdets gemensamma banktillsyn.

Vårt mål är att främja den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder och investerare och värna om försäkrade förmåner. Effektiviteten i vår tillsyns ska ligga på europeisk spetsnivå.

Under tillsynen står bl.a.

 • banker
 • försäkrings- och pensionsanstalter
 • andra aktörer i försäkringsbranschen
 • värdepappersföretag
 • fondbolag
 • värdepapperscentralen
 • börsen.

Vidare övervakar Finansinspektionen de noterade bolagens informationsskyldighet och handeln med värdepapper. Verksamheten finansieras huvudsakligen av tillsynsobjekten. Antalet anställda i vår expertorganisation uppgick till 233 i slutet av året. Administrativt är Finansinspektionen knuten till Finlands Bank men fattar sina beslut självständigt.

Finansinspektionen övervakar att

 • tillsynsobjektens verksamhet har en sund bas, dvs. att företagen har tillräckligt med kapital för att täcka de risker och förluster som verksamheten ger upphov till och att de förmår fullfölja sina åtaganden
 • den information som lämnas till kunder och investerare om produkterna, tjänsterna, tjänsteleverantörerna och emittenterna håller hög kvalitet
 • aktörerna på finansmarknaden tillämpar korrekta förfaranden
 • betalningssystemen är säkra.

Se närmare: finansinspektionen.fi/sv > Om FI

Twitter

Kontot följer med EU-tillsynsmyndigheters kommunikation och tweetar om bl.a. våra anställdas uppträdanden, lediga arbetsplatser samt teman som gäller bank- och försäkringskunders skydd. 

Tweetar

651

Följare

3 310

 

De populäraste tweetarna gällde följande ämnesområden:

Finansinspektionen tillåter temporära lättnader med stark kundautentisering vid kortbetalningar i näthandeln

Pressmeddelande 5.9.2019


Tossua toisen eteen – virkeät virkamiehet perjantaiaamun juoksulenkillä

Virtual currency providers to be supervised by the FIN-FSA – briefing for virtual currency providers on 15 May

Supervision release 26 April 2019 – 17/2019