Diaari

Finanssivalvonnan diaariin vireille tulleet asiat
(päätehtävät ja niiden suurimmat asiaryhmät)

Kpl

Hallinto

183

Sääntely

89

Valvonta

2 382
Esimerkkejä asiaryhmistä:
Notifikaatiot; sivuliike ja rajan yli toiminta 
280
Yhtiöjärjestyksen, yhdistysjärjestyksen ja sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen 175
Esitteet 179
Yksityishenkilöiden asiakaskirjeet 302
Johdon sopivuus ja luotettavuus (fit & proper) 314
Tarkastus 32
Toimiluvan myöntäminen ja laajentaminen
27
Muut 329
Esimerkkejä asiaryhmistä:  
Kotimainen yhteistyö 86
Ulkomainen yhteistyö 16
  2 983

Diaarin ulkopuolisessa vakuutusedustajarekisterissä käsiteltiin 555 uutta rekisteröintihakemusta ja 8 149 muutoshakemusta. 

Eduskunnan kuulemiset ja säädösvalmistelulausunnot

Finanssivalvonnan asiantuntijat kutsuttiin kuultaviksi eduskunnan eri valiokuntiin 23 kertaa. Finanssivalvonnalta pyydettiin 18 säädösvalmisteluun liittyvää lausuntoa sekä 81 muuta sen alaan liittyvää lausuntoa.