Uudet sijoittajat, uudet tietolähteet

Suorat sijoitukset kotimaisiin ja ulkomaisiin osakkeisiin ovat pandemian aikana kasvaneet voimakkaasti. Myös sijoittamista koskeva keskustelu sosiaalisessa mediassa on samalla vilkastunut. Finanssivalvonta onkin vuoden aikana kertonut sijoittamista koskevan keskustelun pelisäännöistä, joita tulee noudattaa myös sosiaalisessa mediassa.

Tietoa sijoittamisesta on perinteisesti haettu esimerkiksi yhtiöiden omista lähteistä, kirjoista ja talousmediasta. Näiden rinnalle on kehittynyt viime vuosina kasvava sosiaalisen median sijoituskeskustelu niin Twitterissä, Instagramissa, blogeissa, keskustelufoorumeilla kuin muissakin sosiaalisen median kanavissa.

Vuoden 2021 alussa Yhdysvalloissa Reddit-keskustelupalstalla organisoitu sijoittajien joukkovoima synnytti GameStopin suuren kurssinousun, kun Reddit-käyttäjät lähtivät suurella innolla sijoittamaan GameStopiin. Sosiaalisen median keskustelulle on tyypillistä tunteisiin vetoaminen, ja se oli myös tässä tapauksessa keskeisessä roolissa: keskusteluissa luotiin mielikuvia, joissa hedgerahastot asetettiin vastakkain tavallisten Reddit-käyttäjien ja muiden kansalaisten kanssa.

Riski vajavaisin tiedoin tehdyistä sijoituspäätöksistä kasvaa, kun kynnys sijoittamiseen madaltuu ja sijoituskohteista käydään keskustelua sosiaalisen median kanavissa. Tällaisessa ympäristössä uudet sijoittajat saattavat lähteä aikaisempaa helpommin mukaan keskusteluissa pinnalla oleviin sijoituskohteisiin ilman tarpeellisia taustaselvityksiä ja ymmärrystä sijoituskohteesta.

Miten muutokset näkyvät Finanssivalvonnassa?

Finanssivalvonnan näkökulmasta sijoitusaiheisen keskustelukulttuurin muutoksessa on kaksi erityisesti huomioitavaa asiaa. Ensinnäkin sijoitusaiheista keskustelua käydään yhä useammassa kanavassa. Finanssivalvonta on vastaanottanut viime vuosien aikana entistä enemmän epäilyilmoituksia mahdollisesta markkinoiden manipuloinnista, jotka liittyvät sosiaalisessa mediassa käytyyn sijoitusaiheiseen keskusteluun. Kasvava ilmoitusten määrä lisää valvontatyön tarvetta.

Toinen tärkeä asia on sijoituksia koskevan keskustelun laatu. Keskustelijoiden tulisi muistaa, että keskustelun tulisi aina olla mahdollisimman läpinäkyvää ja julkiseen tietoon perustuvaa. Sijoittamista harkitsevan tulisi pohtia, keneltä tai mistä kannattaa hakea sijoitusideoita: mitkä ovat mielipidevaikuttajien eli ns. influensserien todelliset motiivit ja mihin keskustelijoiden asiantuntemus perustuu. Sijoittajan onkin tärkeää aina muistaa oma vastuu sijoittamisestaan ja tutustua sijoituskohteeseen huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Finanssivalvonta onkin vuoden aikana kertonut sijoittamista koskevan keskustelun pelisäännöistä, joita tulee noudattaa myös sosiaalisessa mediassa.

Sijoituskulttuurin muutoksilla on myös positiivisia vaikutuksia, kun avoimuus ja tiedon määrä ovat kasvaneet. Sijoittamisen aloittamisesta on tullut helppoa digitaalisten palveluiden myötä ja ilmapiiri sijoittamisen ympärillä on myös hyvin kannustava.

Miten kannattaa toimia somessa?

1.  Keskustele muiden sijoittajien kanssa sosiaalisen median eri kanavissa julkiseen informaatioon pohjautuen ja omat näkökulmat perustellen.
Olet osaltasi parantamassa markkinoiden läpinäkyvyyttä ja erityisesti pienten ja vähemmän seurattujen yhtiöiden osalta lisäämässä niiden tunnettuutta potentiaalisena sijoituskohteena.
2. Tutustu mahdollisimman huolellisesti sijoituskohteeseen ennen lopullista sijoituspäätöstä.
Vähennät huomattavasti riskejäsi tehdä harkitsematon ja mahdollisesti tappiollinen sijoitus. Viime kädessä olet itse vastuussa omista sijoituspäätöksistäsi.
3.  Muista lähdekritiikki – somessa ei koskaan voi täysin tietää, mitkä ovat kunkin kirjoittajan todelliset intressit.
Vähennät huomattavasti riskejäsi tehdä harkitsematon ja mahdollisesti tappiollinen sijoitus.
4.   Muista, että harhaanjohtavan ja virheellisen tiedon tietoinen levittäminen on kiellettyä.
Jos havaitset somessa harhaanjohtavan sijoitusta koskevan tiedon levittämistä, voit ilmoittaa asiasta Finanssivalvonnalle.
Asiaa pystytään tutkimaan perusteellisemmin, mikäli ilmoituksessa on riittävän yksilöidyt tiedot epäillystä tapahtumasta (mitä, missä, milloin, kuka). Ilmoituksen liitteenä voi toimittaa esimerkiksi kuvakaappauksia keskustelusta.
Finanssivalvonta voi tehdä somekirjoittelusta tutkintapyynnön poliisille, mikäli asian tutkinnassa ilmenee perusteet epäillä markkinoiden manipulointia.
Ohjeet väärinkäytösepäilyn ilmoittamiseen Finanssivalvonnalle:
finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Ilmoita väärinkäytösepäilystä