Johtoryhmä

Ylärivissä: Samu Kurri, Anneli Tuominen ja Kaisa Forsström
Keskirivissä: Erkki Rajaniemi, Tero Kurenmaa ja Jyri  Helenius
Alarivissä: Pirjo Kyyrönen, Sonja Lohse ja Armi Taipale

Anneli Tuominen
varatuomari, ekonomi, johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Jyri Helenius
diplomi-insinööri, apulaisjohtaja, osastopäällikkö, Pankkivalvonta

Kaisa Forsström
oikeustieteen kandidaatti, osastopäällikkö, Vakuutusvalvonta

Samu Kurri
yhteiskuntatieteiden maisteri, osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi

Armi Taipale
oikeustieteiden maisteri, kauppatieteiden maisteri, osastopäällikkö, Pääomamarkkinoiden valvonta

Tero Kurenmaa
oikeustieteen tohtori, oikeustieteen maisteri, yksikönpäällikkö, Lakiasiat

Sonja Lohse
varatuomari, johtava neuvonantaja, Esikunta

Erkki Rajaniemi
kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari, johdon neuvonantaja

Pirjo Kyyrönen
varatuomari, johtava lakimies, johtoryhmän sihteeri

Johtoryhmä kokoontui 60 kertaa. Johtajan palkka ja palkkiot olivat 225 559,90 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 971 608,42 euroa.

Johtoryhmän jäsenten ja sihteerin CV:t: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Tehtävät ja organisaatio

Kaikkia fivalaisia koskevat eettiset ohjeet: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Linjaukset > Finanssivalvonnan henkilökunnan eettiset ohjeet

Kaikkia fivalaisia koskevat kaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat ohjeet: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Linjaukset > Finanssivalvonnan henkilökunnan arvopaperikaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat säännöt