Toimintakulut ja rahoitus

Toimintakulut ja rahoitus, 1 000 euroa

2020

2021*

Henkilöstökulut 24 402 26 099
Henkilöstösidonnaiset kulut 372 234
Muut kulut 4 923 5 886
Palvelut 2 069 2 811
Kiinteistökulut 1 415 1 430
Muut kulut 1 439 1 645
Poistot 1 224 912
Suomen Pankin palvelut 6 163 6 543

Kulut yhteensä

37 084

39 674

Toiminnan rahoitus

   
Valvontamaksut 33 269 35 568
Toimenpidemaksut 1 531 2 584
Muut tulot 2 6
Suomen Pankin rahoitusosuus 5 % kuluista 1 854 1 984
Edelliseltä vuodelta siirtyvä ylijäämä 2 328 1 900
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä -1 900 -2 368
Rahoitus yhteensä 37 084 39 674
*Vuoden 2021 luvut ovat tilintarkastamattomia ja vahvistamattomia.