Asianhallinta

Finanssivalvonnan asianhallintaan vireille tulleet asiat
(päätehtävät ja niiden suurimmat asiaryhmät)

Kpl

Hallinto

151

Sääntely

136

Valvonta

2 065
Esimerkkejä asiaryhmistä:
Notifikaatiot; sivuliike ja rajan yli toiminta 

 

130

Yhtiöjärjestyksen, yhdistysjärjestyksen ja sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen

 

144

Esitteet 274
Yksityishenkilöiden asiakaskirjeet 331
Johdon sopivuus ja luotettavuus (fit & proper) 333
Tarkastus 26
Toimiluvan myöntäminen ja laajentaminen
26
Muut 283
Esimerkkejä asiaryhmistä:  
Kotimainen yhteistyö 68
Ulkomainen yhteistyö 11
  2 635

Asianhallinnan ulkopuolisessa vakuutusedustajarekisterissä käsiteltiin 364 uutta rekisteröintihakemusta ja 6 118 muutoshakemusta.

Eduskunnan kuulemiset ja säädösvalmistelulausunnot

Finanssivalvonnan asiantuntijat kutsuttiin kuultaviksi eduskunnan eri valiokuntiin 52 kertaa. Finanssivalvonnalta pyydettiin 46 säädösvalmisteluun liittyvää lausuntoa sekä 65 muuta sen alaan liittyvää lausuntoa.