Ärendehantering

Antal ärenden som var aktiva i Finansinspektionens ärendehantering
(huvudavdelningar och viktigaste ärendetyper inom dem)

St.

Förvaltning

151

Regelgivning

136

Tillsyn

2 065
Exempel på ärendetyper:
Underrättelser; filialer och gränsöverskridande verksamhet

 

130

Fastställande och ändring av bolagsordningar, föreningsordningar och stadgar

 

144

Prospekt 274
Kundbrev till privatpersoner 331
Ledningsprövning (fit & proper) 333
Inspektioner 26
Beviljande och utvidgning av verksamhetstillstånd 26
Övriga 283
Exempel på ärendetyper:  
Nationellt samarbete 68
Internationellt samarbete 11
  2 635

I försäkringsförmedlarregistret, som inte omfattas av ärendehanteringen, behandlades 364 nya registreringsansökningar och 6 118 ändringsansökningar.

Riksdagens utfrågningar och remisser om lagberedning

Finansinspektionens experter kallades 52 gånger för att höras av riksdagens olika utskott. Från Finansinspektionen begärdes 46 utlåtanden om nationell lagberedning och 65 andra utlåtanden inom dess område.