Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga

Avgiftsskyldiga

31.12.2020

31.12.2021

Kreditinstitut 226 208
Värdepappersföretag 54 179
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 44 45
Värdepappersemittenter 176 200
Fondbörsen, clearingorganisationen 1 1
Värdepapperscentralen 1 1
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 195 201

Finanssektorn totalt

697

835

Livförsäkringsbolag 9 9
Skadeförsäkringsbolag 34 34
Arbetspensionsförsäkringsbolag 4 4
Arbetslöshetskassor 22 18
Pensionsstiftelser och -kassor 45 43
Sjukkassor och andra försäkringskassor 125 124
Försäkringsföreningar 5 5
Försäkringsmäklare 88 91
Offentliga sektorns fonder 3 4
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 42 42

Försäkringssektorn totalt

377

374

Samtliga tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga totalt

1 074

1 209

Finansinspektionen övervakar också bl.a. försäkringsombud och anmälningsskyldiga insynspersoner.