Lagbestämda tillsynsavgifter

Lagbestämda tillsynsavgifter, 1 000 euro

 

Avgiftsskyldiga

2020

2021

Kreditinstitut 17 659 18 810
Värdepappersföretag 1 259 1 513
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 2 594 2 806
Värdepappersemittenter 2 436 2 605
Fondbörsen, clearingorganisationen 327 357
Värdepapperscentralen 237 243
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 696 764

Finanssektorn totalt

25 208

27 098

Livförsäkringsbolag 1 468 1 540
Skadeförsäkringsbolag 1 494 1 576
Arbetspensionsförsäkringsbolag 2 556 2 753
Arbetslöshetskassor 1 113 1 060
Pensionsstiftelser och -kassor 251 231
Sjukkassor och andra försäkringskassor 99 102
Försäkringsföreningar 5 5
Försäkringsmäklare 120 131
Offentliga sektorns fonder 726 794
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 243 263

Försäkringssektorn totalt

8 075

8 455

Justeringar från tidigare år och övriga justeringar - 14 15

Avgiftsskyldiga totalt

33 269

35 568