Ledningsgruppen

I övre raden: Samu Kurri, Anneli Tuominen och Kaisa Forsström
I mellersta raden: Erkki Rajaniemi, Tero Kurenmaa och Jyri Helenius
I nedre raden: Pirjo Kyyrönen, Sonja Lohse och Armi Taipale

Anneli Tuominen
vicehäradshövding, ekonom, direktör, ordförande för ledningsgruppen

Jyri Helenius
diplomingenjör, biträdande direktör, avdelningschef, Banktillsyn

Kaisa Forsström
juris kandidat, avdelningschef, Försäkringstillsyn

Samu Kurri
magister i samhällsvetenskaper, avdelningschef, Digitalisering och analys

Armi Taipale
juris magister, ekonomie magister, avdelningschef, Kapitalmarknadstillsyn

Tero Kurenmaa
juris doktor, juris magister, enhetschef, Juridik

Sonja Lohse
vicehäradshövding, ledande rådgivare, Stabsfunktionen

Erkki Rajaniemi
ekonomie doktor, juris licentiat, vicehäradshövding, ledningens rådgivare

Pirjo Kyyrönen
vicehäradshövding, ledande jurist, ledningsgruppens sekreterare

Ledningsgruppen sammanträdde 60 gånger. Direktörens lön och arvoden uppgick till 225 559,90 euro. Löner och arvoden till ledningsgruppens övriga medlemmar uppgick till 971 608,42 euro.