Finanssivalvonta lyhyesti

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Valvottavat rahoittavat toimintamme 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta.

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. Kertomusvuoden lopussa palveluksessamme työskenteli 242 henkilöä. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingissä.

Toimintamme tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteenamme on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tehtäviimme kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla, ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Nämä tavoitteet ja tehtävät on kirjattu lakiin Finanssivalvonnasta.

Teemme työtämme pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluiden käyttäjien hyväksi.

Twitter

Tilillä seurataan EU:n finanssivalvontaviranomaisten viestintää sekä twiitataan muun muassa fivalaisten esiintymisistä, avoimista työpaikoista sekä pankki- ja vakuutusasiakkaiden suojaa koskevista teemoista.

Twitter_tviitteja.pngTwitter_seuraajia.png

Suosituimmat twiitit koskivat seuraavia aihepiirejä:

”On suuri luottamus tulla nimitetyksi Finanssivalvonnan johtajan tehtävään, ja odotan innolla yhteistyötä Fivan huippuammattilaisten kanssa tässä uudessa roolissa”, toteaa Finanssivalvonnan tuleva johtaja Tero Kurenmaa

Lehdistötiedote 3.6.2022

Makrovakauspäätös: Suositus asuntolainanhakijoiden lainanhoitorasituksen ylärajaksi - myös luottolaitosten pääomavaatimuksia tarkennettiin

Lehdistötiedote 28.06.2022

Liikkeellä on lukuisia kryptovarojen ympärille rakennettuja huijauksia. Ole tarkkana! Niiden tarkoitus on vain huijata rahasi esimerkiksi kalastelulla

Verkkouutinen 17.3.2022

Vastuullisuus Finanssivalvonnassa

Vastuullisuus lähtee Finanssivalvonnan ydintoiminnasta. Lakisääteisenä tehtävämme on turvata finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden ja sijoittajien suojaa ja vakuutettuja etuja. Työllämme vastaamme myös yhteiskunnan isoihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen sekä demografisiin ja geopoliittisiin muutoksiin sekä kyberuhkien torjuntaan. Meillä on keskeinen rooli yhdessä muiden viranomaisten ja finanssisektorin toimijoiden kanssa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

Tarkemmin näistä toimista kerrotaan toimintakertomuksen teema-artikkeleissa sekä Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta -luvussa.

Finanssivalvonnan arvot ovat uudistuva, vastuullinen, tuloksellinen ja yhdessä, ja nämä ohjaavat vastuulliseen toimintaan kaikessa Finanssivalvonnan tekemisessä.

Finanssivalvonta on mukana Suomen Pankin vastuullisuusohjelmassa, jossa painottuvat kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen, tiedon ja yhteistyön avulla vaikuttaminen sekä ilmastoriskien hallinta. Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, joten lisää vastuullisuudestamme voit lukea myös Suomen Pankin vastuullisuusraportista