Johtoryhmä

Fiva_johtoryhma-2022.jpg

Takarivissä: Sonja Lohse, Samu Kurri, Kaisa Forsström, Janne Häyrynen ja Mira Väisänen
Eturivissä: Armi Taipale, Tero Kurenmaa ja Päivi Turunen
Jyri Helenius ja Erkki Rajaniemi puuttuvat kuvasta.
Kuva: Mikko Stig / STT-Lehtikuva

Tero Kurenmaa
oikeustieteen tohtori, oikeustieteen maisteri
johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja 15.6.2022 alkaen
yksikönpäällikkö, Lakiasiat 14.6.2022 saakka

Anneli Tuominen
varatuomari, ekonomi
johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja 14.6.2022 saakka

Jyri Helenius
diplomi-insinööri
apulaisjohtaja, osastopäällikkö, Pankkivalvonta

Kaisa Forsström
oikeustieteen kandidaatti
osastopäällikkö, Vakuutusvalvonta

Samu Kurri
yhteiskuntatieteiden maisteri
osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi

Armi Taipale
oikeustieteiden maisteri, kauppatieteiden maisteri
osastopäällikkö, Pääomamarkkinoiden valvonta

Janne Häyrynen
oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden tohtori, arvopaperimarkkinaoikeuden dosentti
yksikönpäällikkö, Lakiasiat 15.11.2022 alkaen

Sonja Lohse
varatuomari
johtava neuvonantaja, Esikunta

Erkki Rajaniemi
kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
johdon neuvonantaja

Mira Väisänen
vanhempi lakimies, johtoryhmän sihteeri
oikeustieteen maisteri (OTM), kauppatieteiden maisteri (KTM)

Päivi Turunen
vanhempi valvoja, henkilöstön edustaja
varanotaari

Johtoryhmä kokoontui 60 kertaa. Johtajan1 palkka ja palkkiot olivat 307 192,92 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 988 737 euroa.

Johtoryhmän jäsenten ja sihteerin CV:t: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Tehtävät ja organisaatio

Kaikkia fivalaisia koskevat eettiset ohjeet: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Linjaukset > Finanssivalvonnan henkilökunnan eettiset ohjeet

Kaikkia fivalaisia koskevat kaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat ohjeet: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Linjaukset > Finanssivalvonnan henkilökunnan arvopaperikaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat säännöt

 

1 Anneli Tuominen 14.6.2022 saakka ja Tero Kurenmaa 15.6.2022 alkaen.