Epävarmuuden vuosi virtuaalivaluuttamarkkinoilla

Vuoden 2022 aikana virtuaalivaluttamarkkinoilla koettiin ennennäkemätöntä epävarmuutta. Eurooppalaiset valvontaviranomaiset ja Finanssivalvonta olivat varoittaneet virtuaalivaluuttoihin liittyvistä riskeistä useaan otteeseen, ja valitettavasti monet näistä riskeistä realisoituvat loppuvuodesta suomalaisille sijoittajillekin. Marraskuussa alan suurimpiin kuulunut virtuaalivaluuttapörssi FTX ajautui syöksykierteeseen, joka päättyi konkurssiin. Taustalta paljastui rajuja väärinkäytöksiä ja FTX:n perustajaa syytetään yhdestä Yhdysvaltain historian suurimmista talousrikoksista. Alalla paljastui myös lukuisia muita väärinkäytöksiä.

Virtuaalivaluutat nousivat näkyväksi ilmiöksi vuonna 2021, ja verottajan tietojen mukaan suomalaisetkin tekivät niillä tuntuvia voittoja. Virtuaalivaluuttamarkkinoiden arvo nousi kaikkien aikojen huippuunsa loppuvuonna 2021. Syksyn 2022 tapahtumien ja lukuisten väärinkäytöstapausten paljastumisen seurauksena yhteenlaskettu markkina-arvo suli alle kolmannekseen.

Vuonna 2022 Suomessa tappioita kärsivät yksittäiset sijoittajat ja kansalaiset. Helmikuussa 2023 Suomessa toimi yhdeksän rekisteröitynyttä virtuaalivaluutan tarjoajaa. Finanssivalvonnalla on käynnissä selvitys niiden mahdollisista yhteyksistä ongelmiin joutuneisiin kansainvälisiin toimijoihin. Finanssivalvonnan tietojen mukaan finanssisektorin vakiintuneet suomalaistoimijat eivät ole lähteneet mukaan virtuaalivaluuttoihin eivätkä tarjoamaan virtuaalivaluuttoihin liittyviä palveluja.

Vuosi 2022 osoitti sääntelyn vahvistamisen tarpeen

Vuoden 2022 aikana nähdyt räikeät väärinkäytökset kertovat osaltaan sääntelyn riittämättömyydestä ja siitä, mitä haavoittuvuuksia niukka sääntely aiheuttaa. Nykyinen virtuaalivaluutan tarjoajia koskeva sääntely pohjautuu EU:n rahanpesudirektiiviin ja on huomattavasti suppeampaa kuin esimerkiksi perinteisemmän sijoitustoiminnan, kuten pörsseissä tehtävän arvopaperikaupan tai rahastotoiminnan, sääntely. Erityisiä säännöksiä sijoittajansuojasta ei ole ja tiedonantovelvollisuus asiakkaille on verraten yleisellä tasolla. Virtuaalivaluutoista saatavat tiedot voivat siten olla hyvin vajavaisia ja puolueellisia. Sijoittajilla on myös heikot suojakeinot ongelmatilanteissa.

Euroopan komissio julkaisi syksyllä 2020 asetusehdotuksen, joka koskee virtuaalivaluuttoihin liittyvää palveluntarjontaa. Asetuksen myötä virtuaalivaluutan tarjoajia koskeva sääntely tiukentuisi ja toimijoilta edellytettäisiin muun muassa parempaa sijoittajainformaatiota, valituskäsittelymenettelyn käyttöönottoa ja eturistiriitatilanteiden ilmoittamista asiakkaille. Asetus koskee myös markkinoiden väärinkäytön estämistä.

Asetusta ei ole vielä hyväksytty, mutta sen valmistelu on loppumetreillä.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Turbulentti vuosi sai monet miettimään virtuaalivaluuttojen tulevaisuutta. Euroopan keskuspankin edustajat esittivät näkemyksenään, että suosittu virtuaalivaluutta bitcoin olisi hyvää vauhtia matkalla merkityksettömäksi.1 EKP:n mukaan bitcoinin tekniset puutteet tekevät siitä kyseenalaisen maksuvälineen eikä se myöskään sovellu sijoituskohteeksi, koska sen arvo perustuu puhtaasti spekulaatioon.

Lähitulevaisuudessa virtuaalivaluutat mahdollisesti houkuttelevat edelleen osaa sijoittajista, niihin liittyvistä riskeistä huolimatta. Sääntelyn on vastattava tähän kehitykseen. Teknologia ja palvelumallit kehittyvät hurjaa vauhtia, joten myös sääntelyn on seurattava tarkkaan alan kehitystä. Samalla sääntelyn on kuitenkin oltava tarpeeksi teknologianeutraalia ja eteenpäin katsovaa, eikä sitä voida valmistella vain nykyisen markkinatilanteen näkökulmasta.

EU-tasolla lainsäädäntöprosessit ovat hitaita. Vaikka sääntelyä kehitetään ja arvioidaan säännöllisesti, pitää virtuaalivaluuttojen kanssa toimivan sijoittajan edelleen olla varovainen. Sijoittajan on syytä varautua virtuaalivaluuttojen voimakkaisiin arvonmuutoksiin, myös suureen arvon laskuun. Sijoittajan on pystyttävä sietämään äärimmäisen epävarmaa arvonkehitystä ja varauduttava mahdollisiin varkauksiin ja petoksiin.

Sijoittajan täytyy myös ymmärtää ja arvioida sijoituskohteen riskit huolella. Sijoittaa ei pidä koskaan enempää kuin on varaa menettää. Sijoittajan kannattaa aina myös suhtautua terveen epäluuloisesti tuotteisiin ja palveluihin, vaikka niitä tarjoaisikin valvottu palveluntarjoaja.

Valvottujen palveluntarjoajien lista löytyy aina kyseisen maan valvojan sivustolta ja tulevaisuudessa saataville tulee myös keskitetty EU-rekisteri, josta voi tarkistaa kaikkien eurooppalaisten palveluntarjoajien lupatilanteen. On myös muistettava, että joidenkin virtuaalivaluuttojen energiankulutus on hyvinkin suurta, esimerkiksi louhintaprosessien takia. Mahdolliset ympäristövaikutukset on syytä tiedostaa.

Arvioiden mukaan on olemassa yli 20 000 erilaista virtuaalivaluuttaa. Vuosi 2022 osoitti, että varovaisuus on markkinoilla valttia, erityisesti silloin kun mainospuheet vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta.


1
EKP:n blogi "Bitcoin’s last stand" (30.11.2022).