Valvottavien ja muiden maksuvelvollisten lukumäärä

Maksuvelvolliset

31.12.2021

31.12.2022

Luottolaitokset

208

190

Sijoituspalveluyritykset

179

182

Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat

45

42

Arvopaperin liikkeeseenlaskijat

200

206

Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö

1

1

Arvopaperikeskus

1

1

Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset

201

210

Rahoitussektori yhteensä

835

832

Henkivakuutusyhtiöt 9 9
Vahinkovakuutusyhtiöt 34 34
Työeläkevakuutusyhtiöt 4 4
Työttömyyskassat 18 16
Eläkesäätiöt ja -kassat 43 41
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 124 122
Vakuutusyhdistykset 5 5
Vakuutusmeklarit 91 86
Julkisyhteisöjen rahastot 4 4
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 42 43

Vakuutussektori yhteensä

374

364

Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä

1 209

1 196

Finanssivalvonta valvoo lisäksi mm. vakuutusasiamiehiä (3 722 kpl) ja sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.