Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga

Avgiftsskyldiga

31.12.2021

31.12.2022

Kreditinstituten

208

190

Värdepappersföretag

179

182

Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder

45

42

Värdepappersemittenter

200

206

Fondbörsen, clearingorganisationen

1

1

Värdepapperscentralen

1

1

Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn

201

210

Finanssektorn totalt

835

832

Livförsäkringsbolag 9 9
Skadeförsäkringsbolag 34 34
Arbetspensionsförsäkringsbolag 4 4
Arbetslöshetskassor 18 16
Pensionsstiftelser och -kassor 43 41
Sjukkassor och andra försäkringskassor 124 122
Försäkringsföreningar 5 5
Försäkringsmäklare 91 86
Offentliga sektorns fonder 4 4
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 42 43

Försäkringssektorn totalt

374

364

Samtliga tillsynsobjekt och avgiftsskyldiga totalt

1 209

1 196

Finansinspektionen övervakar också bl.a. försäkringsombud (3 722 st.) och anmälningsskyldiga insynspersoner.