Åtgärdsavgifter

Åtgärdsavgifter, 1 000 euro

Avgiftsskyldiga

2021

2022

Kreditinstitut 53 149
Värdepappersföretag 241 59
Fondbolag och förvaltare av alternativa fonder 1 227 953
Värdepappersemittenter 343 272
Övriga avgiftsskyldiga i finanssektorn 67 72

Finanssektorn totalt

1 931

1 505

Försäkringsbolag1 67 24
Arbetslöshetskassor 24 23
Pensionsstiftelser och -kassor 56 59
Sjukkassor och andra försäkringskassor 56 30
Försäkringsförmedlare2 440 424
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 10 8

Försäkringssektorn totalt

653

568

Avgiftsskyldiga totalt

2 584

2 073

1 Liv-, skade- och arbetspensionsförsäkringsbolag

2 Försäkringsmäklare och -ombud