Johtokunta

Johtokunta asettaa erityiset tavoitteet Finanssivalvonnan toiminnalle ja päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden tavoitteiden toteutumista ja toimintalinjojen noudattamista.

Lisäksi johtokunta käsittelee Finanssivalvonnan vuotuisen talousarvion ja alistaa sen Suomen Pankin johtokunnan vahvistettavaksi. Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 10 §:n mukaan Finanssivalvonnan johtokunta antaa pankkivaltuustolle vähintään kerran vuodessa kertomuksen Finanssivalvonnan toiminnalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Tähän sisältyy arvio valvonnassa odotettavista muutoksista, niiden vaikutuksesta valvontamaksukertymään sekä odotettavissa olevien muutosten edellyttämistä toimenpiteistä.

Fiva_johtokunta-2022.jpg

Kuvassa Finanssivalvonnan johtokunta helmikuussa 2023
Takarivissä: Martti Hetemäki, Lasse Heiniö ja Pauli Kariniemi
Eturivissä: Leena Kallasvuo, Marja Nykänen ja Liisa Siika-aho
Kuva: Heikki Saukkomaa / STT-Lehtikuva

Johtokunta 2022

puheenjohtaja Marja Nykänen
varatuomari, Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja

varapuheenjohtaja Leena Mörttinen (8.12.2022 saakka)
valtiotieteen tohtori, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

varapuheenjohtaja Pauli Kariniemi (9.12.2022 alkaen)
kauppatieteiden lisensiaatti (KTL), kauppatieteiden maisteri (KTM), Attestation Erasmus, osastopäällikkö, valtiovarainministeriö

Heli Backman (8.9.2022 saakka)
oikeustieteen maisteri, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Minna Lehmuskero (9.9.2022 alkaen)
Filosofian maisteri, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV), ylimatemaatikko, sosiaali- ja terveysministeriö

Lasse Heiniö
filosofian kandidaatti, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV)

Leena Kallasvuo
kauppatieteiden maisteri

Vesa Vihriälä (2.6.2022 saakka)
valtiotieteiden tohtori, taloustieteen työelämäprofessori, Helsingin yliopisto

Martti Hetemäki (9.9.2022 alkaen)
valtiotieteen tohtori, työelämäprofessori, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto

Marja Nykäsen varajäsenenä toimi Katja Taipalus (valtiotieteiden tohtori, osastopäällikkö, Suomen Pankki). Leena Mörttisen varajäsenenä toimi Janne Häyrynen (oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden tohtori, arvopaperimarkkinaoikeuden dosentti, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö) 14.11.2022 saakka. Pauli Kariniemen varajäsenenä toimi OTK, lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu 9.12.2022 alkaen. Heli Backmanin varajäsenenä toimi Minna Lehmuskero (filosofian maisteri, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV), ylimatemaatikko, sosiaali- ja terveysministeriö) 8.9.2022 saakka. Minna Lehmuskeron varajäsenenä toimi OTM, johtaja Jaana Rissanen 9.9.2022 alkaen.

Johtokunnan sihteerinä toimi varatuomari, johtava lakimies Pirjo Kyyrönen. Johtokunta kokoontui 38 kertaa. Kaikkiaan jäsenille ja varajäsenille maksettiin vuoden aikana palkkioita yhteensä 84 308 euroa.