Toimintakulut ja rahoitus

Toimintakulut ja rahoitus, 1 000 euroa

2021

2022*

 

Henkilöstökulut

26 099

26 756 

 

Henkilöstösidonnaiset kulut

234

448

 

Muut kulut

5 886

5 708

 

        Palvelut

2 811

2 456

 

        Kiinteistökulut

1 430

1 434 

 

        Muut kulut

1 645

1 818 

 

Poistot

912

1 084

 

Suomen Pankin palvelut

6 543

6 791 

 

Kulut yhteensä

39 674

40 787

 

Toiminnan rahoitus

     
Valvontamaksut 35 568 36 650  
Toimenpidemaksut 2 584 2 073  
Muut tulot 6 1  
Suomen Pankin rahoitusosuus 5 % kuluista 1 984 2 039  
Edelliseltä vuodelta siirtyvä ylijäämä 1 903 2 371  
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä - 2 371 - 2 347  
Rahoitus yhteensä 39 674 40 787  
*Vuoden 2022 luvut ovat tilintarkastamattomia ja vahvistamattomia.
*Vuoden 2021 seuraavalle vuodelle siirtyvää ylijäämää ja edelliseltä vuodelta siirtyvää ylijäämää on täsmennetty vuoden 2021 toimintakertomuksen julkaisun jälkeen. Julkaisuhetken luvuiksi raportoitiin edellisen vuoden siirtyväksi ylijäämäksi 1 900 milj. euroa ja seuraavalle vuodelle siirtyväksi ylijäämäksi 2 368 milj. euroa. Nyt lukuja on täsmennetty summiin 1 903 milj. euroa ja 2 371 milj. euroa.