Määrätyt valvontamaksut

Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa

 

Maksuvelvolliset

2021

2022

Luottolaitokset 18 810 18 894
Sijoituspalveluyritykset 1 513 1 977
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 2 806 3 232
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 2 605 2 615
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö 357 349
Arvopaperikeskus 243 232
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 764 766

Rahoitussektori yhteensä

27 098

28 065

Henkivakuutusyhtiöt 1 540 1 639
Vahinkovakuutusyhtiöt 1 576 1 584
Työeläkevakuutusyhtiöt 2 753 2 783
Työttömyyskassat 1 060 1 063
Eläkesäätiöt ja -kassat 231 210
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 102 97
Vakuutusyhdistykset 5 5
Vakuutusmeklarit 131 120
Julkisyhteisöjen rahastot 794 861
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 263 244

Vakuutussektori yhteensä

8 455

8 606

Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut 15 - 21

Kaikki maksuvelvolliset yhteensä

35 568

36 650