Energiakriisi heilutti sähkön johdannaismarkkinoita

Energian hinnat nousivat voimakkaasti Euroopassa vuonna 2022 Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Etenkin sähkö kallistui Pohjoismaissa. Yksi Finanssivalvonnan tehtävistä on valvoa sähkön johdannaismarkkinoita yhteistyössä Energiaviraston kanssa. Aiempina vuosina sähkön johdannaismarkkinat ovat jääneet melko vähälle huomiolle vakaan markkinatilanteen vuoksi, mutta syksyllä 2022 sähkön futuurihintojen voimakkaasta noususta aiheutui uhkia markkinoiden toimivuudelle.

 

Sahkofutuurien-hinnat.png

Johdannaismarkkinoiden vakuusvaatimukset kasvoivat huomattavasti

Norjassa toimivaa sähköjohdannaispörssiä Nasdaq Commoditiesia valvoo Norjan rahoitusmarkkinaviranomainen, ja pörssikaupankäynnin selvitys tapahtuu puolestaan ruotsalaisessa keskusvastapuolessa Nasdaq Clearingissa, jota valvoo Ruotsin rahoitusmarkkinoita valvova viranomainen.

Jotta keskusvastapuoli voi varmistaa turvallisen riskienhallinnan, sääntelyssä edellytetään sen keräävän vakuuksia johdannaiskaupan molemmilta osapuolilta eli sähköjohdannaisten ostajalta ja myyjältä. Syksyllä sähköjohdannaispörssin erittäin korkeat hinnat ja suuret hintavaihtelut kasvattivat Nasdaq Clearingissä vakuusvaatimuksia1, jotka nousivat eräille osapuolille poikkeuksellisen korkeiksi. Tämä aiheutti likviditeettiongelmia osalle energiayhtiöistä ja kasvatti koko markkinan toiminnan riskejä. Esimerkiksi suomalainen Fortum kertoi elokuussa vakuusvaateidensa Nasdaqissa kasvaneen merkittävästi lyhyessä ajassa. Elo-syyskuun vaihde oli varsin kriittistä aikaa johdannaismarkkinoilla.

Alkusyksyllä 2022 nähtiin riskinä, ettei jokin Nasdaq Clearingin osapuoli pystyisi täyttämään vakuusvelvoitteitaan. Mikäli selvitysosapuoli ei pystyisi täyttämään vakuusvelvoitteitaan, keskusvastapuolen tulisi ottaa vastattavakseen sen vastuut muille osapuolille ja esimerkiksi huutokaupata auki olevat johdannaissopimukset. Tämä voisi aiheuttaa tappioita keskusvastapuolelle ja viime kädessä vaarantaa myös sen vakautta. Keskusvastapuolen vaikeudet voisivat äärimmillään aiheuttaa riskejä rahoitusjärjestelmälle laajemmin.

Syksyllä olikin huolena, että johdannaismarkkinan kriisi saattaisi levitä muualle talouteen. Pelastusliikkeenä ja näitä huolia rauhoitellakseen Ruotsin ja Suomen hallitukset ilmoittivat syyskuussa tukitoimenpiteistä energiayhtiölle.

Loppuvuosi johdannaismarkkinoilla tyynempää

Valtioiden väliintulon jälkeen loppuvuonna 2022 tilanne pohjoismaisilla sähköjohdannaismarkkinoilla rauhoittui.

EU teki loppuvuoden aikana eräitä sääntelymuutoksia, joilla pyritään hillitsemään nopeita hintavaihteluja sähkö- ja kaasujohdannaismarkkinoilla ja helpottamaan keskusvastapuoliselvityksen vakuusvaatimuksia.1 Vakuudet Nasdaq Clearingissä koostuvat tarkalleen ottaen ns. alkuvakuuksista ja maksuista, jotka lasketaan päivittäin johdannaisten markkina-arvojen muutosten perusteella.