Määrätyt valvontamaksut

Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa

 

Maksuvelvolliset

2022

2023

Luottolaitokset 18 894 21 839
Sijoituspalveluyritykset 1 977 2 182
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 3 232 3 018
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 2 615 2 842
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö 349 387
Arvopaperikeskus 232 251
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 766 929

Rahoitussektori yhteensä

28 065

31 448

Henkivakuutusyhtiöt 1 639 1 594
Vahinkovakuutusyhtiöt 1 584 1 679
Työeläkevakuutusyhtiöt 2 783 3 104
Työttömyyskassat 1 063 1 128
Eläkesäätiöt ja -kassat 210 215
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 97 104
Vakuutusyhdistykset 5 5
Vakuutusmeklarit 120 136
Julkisyhteisöjen rahastot 861 896
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 244 285

Vakuutussektori yhteensä

8 606

9 146

Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut - 21 96

Kaikki maksuvelvolliset yhteensä

36 650

40 690