Toimenpidemaksut

Toimenpidemaksut, 1 000 euroa

Maksuvelvolliset

2022

2023

Luottolaitokset 149 67
Sijoituspalveluyritykset 59 73
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 953 805
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 272 196
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 72 85

Rahoitussektori yhteensä

1 505

1 226

Vakuutusyhtiöt1 24 133
Työttömyyskassat 23 13
Eläkesäätiöt ja -kassat 59 47
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 30 78
Vakuutusedustajat2 424 550
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 8 21

Vakuutussektori yhteensä

568

842

Kaikki maksuvelvolliset yhteensä

2 073

2 068

1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt

2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet