Toimintakulut ja rahoitus

Toimintakulut ja rahoitus, 1 000 euroa

2022

2023*

 

Henkilöstökulut

26 756

27 988

 

Henkilöstösidonnaiset kulut

448

649

 

Muut kulut

5 708

6 398

 

        Palvelut

2 456

2 994

 

        Kiinteistökulut

1 434

1 536

 

        Muut kulut

1 818

1 868

 

Poistot

1 084

1 039

 

Suomen Pankin palvelut

6 791

7 273

 

Kulut yhteensä

40 787

43 347

 

Toiminnan rahoitus

     
Valvontamaksut 36 650 40 690  
Toimenpidemaksut 2 073 2 068  
Muut tulot 1 3  
Suomen Pankin rahoitusosuus 5 % kuluista 2 039 2 167  
Edelliseltä vuodelta siirtyvä ylijäämä 2 371 2 347  
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä - 2 347 - 3 928  
Rahoitus yhteensä 40 787 43 347  
*Vuoden 2023 luvut ovat tilintarkastamattomia ja vahvistamattomia.