Valvottavien ja muiden maksuvelvollisten lukumäärä

Maksuvelvolliset

31.12.2022

31.12.2023

Luottolaitokset

190

184

Sijoituspalveluyritykset

182

172

Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat

42

45

Arvopaperin liikkeeseenlaskijat

206

203

Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö

1

1

Arvopaperikeskus

1

1

Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset

210

254

Rahoitussektori yhteensä

832

860

Henkivakuutusyhtiöt 9 9
Vahinkovakuutusyhtiöt 34 34
Työeläkevakuutusyhtiöt 4 4
Työttömyyskassat 16 16
Eläkesäätiöt ja -kassat 41 39
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 122 120
Vakuutusyhdistykset 5 5
Vakuutusmeklarit 86 100
Julkisyhteisöjen rahastot 4 4
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 43 46

Vakuutussektori yhteensä

364

377

Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä

1 196

1 237

Finanssivalvonnan valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Finanssivalvonta valvoo lisäksi ulkomaisten ETA-valvottavien Suomessa olevien sivuliikkeiden toimintaa ja ulkomaisten ETA-lisäeläkelaitosten toimintaa Suomessa sekä sellaista ulkomaisten valvottavien palvelujen tarjoamista Suomessa, jota harjoitetaan sivuliikettä perustamatta.

 

Finanssivalvonta valvoo lisäksi mm. vakuutusasiamiehiä ja sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.