Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga

Avgiftsskyldiga

31.12.2022

31.12.2023

Kreditinstitut

190

184

Värdepappersföretag

182

172

Fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder

42

45

Värdepappersemittenter

206

203

Fondbörsen, clearingorganisationen

1

1

Värdepapperscentralen

1

1

Övriga avgiftsskyldiga i den finansiella sektorn

210

254

Finansiella sektorn totalt

832

860

Livförsäkringsbolag 9 9
Skadeförsäkringsbolag 34 34
Arbetspensionsförsäkringsbolag 4 4
Arbetslöshetskassor 16 16
Pensionsstiftelser och ­kassor 41 39
Sjukkassor och andra försäkringskassor 122 120
Försäkringsföreningar 5 5
Försäkringsmäklare 86 100
Offentliga sektorns fonder 4 4
Övriga avgiftsskyldiga i försäkringssektorn 43 46

Försäkringssektorn totalt

364

377

Samtliga tillsynsobjekt och avgiftsskyldiga totalt

1 196

1 237

Finansinspektionen utövar tillsyn av bland annat banker, försäkrings- och pensionsbolag, värdepappersföretag, fondbolag och börsen. Finansinspektionen utövar dessutom tillsyn över verksamhet som i Finland etablerade filialer till utländska EES-företag under tillsyn och utländska EES-tilläggspensionsanstalter bedriver i Finland samt över sådant tillhandahållande av tjänster som utländska företag under tillsyn bedriver i Finland utan att etablera filial.

 

Finansinspektionen övervakar också bland annat försäkringsombud och efterlevnaden av skyldigheten att göra insideranmälan.