Ledningsgruppen

Johtoryhma.jpg

Bakre raden: Mira Väisänen, Milka Lahnalammi-Vesivalo, Janne Häyrynen, Marko Myller och Kaisa Forsström
Främre raden: Päivi Turunen, Tero Kurenmaa, Armi Taipale och Samu Kurri
Jyri Helenius och Erkki Rajaniemi fattas från bilden.
Bild: Vesa Moilanen / STT-Lehtikuva

Tero Kurenmaa
juris doktor, juris magister
direktör, ordförande för ledningsgruppen

Jyri Helenius
diplomingenjör
biträdande direktör, avdelningschef, Banktillsyn till 30.6.2023
biträdande direktör, avdelningschef, Stabsfunktionen från 1.7.2023

Kaisa Forsström
juris kandidat
avdelningschef, Försäkringstillsyn

Samu Kurri
magister i samhällsvetenskaper
avdelningschef, Digitalisering och analys

Armi Taipale
juris magister, ekonomie magister
avdelningschef, Kapitalmarknadstillsyn

Janne Häyrynen
juris kandidat, ekonomie doktor, docent i värdepappersmarknadsrätt
enhetschef, Juridik

Sonja Lohse
vicehäradshövding
ledande rådgivare, Stabsfunktionen till 30.6.2023

Erkki Rajaniemi
ekonomie doktor, juris licentiat, vicehäradshövding
ledningens rådgivare

Päivi Turunen
vicenotarie
senior övervakare, personalrepresentant

Mira Väisänen
juris magister, ekonomie magister
äldre jurist, ledningsgruppens sekreterare

Milka Lahnalammi-Vesivalo
politices magister
kommunikationschef, rätt att närvara vid ledningsgruppens sammanträden

Ledningsgruppen sammanträdde 48 gånger. Direktörens lön och arvoden uppgick till 243 219 euro. Lönerna och arvodena till ledningsgruppens övriga medlemmar var sammanlagt 998 675 euro.