Finanssivalvonta lyhyesti

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Valvottavat rahoittavat toimintamme 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta.

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. Kertomusvuoden lopussa palveluksessamme työskenteli 248 henkilöä. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingissä.

Toimintamme tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteenamme on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tehtäviimme kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Nämä tavoitteet ja tehtävät on kirjattu lakiin Finanssivalvonnasta.

Teemme työtämme pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluiden käyttäjien hyväksi.

Lausuntoja_eduskunnalle@2x.png

Vastuullisuus Finanssivalvonnassa

Vastuullisuus lähtee Finanssivalvonnan ydintoiminnasta. Lakisääteisenä tehtävänämme on turvata finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden ja sijoittajien suojaa ja vakuutettuja etuja. Työllämme vastaamme myös yhteiskunnan isoihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen sekä demografisiin ja geopoliittisiin muutoksiin sekä kyberuhkien torjuntaan. Meillä on keskeinen rooli yhdessä muiden viranomaisten ja finanssisektorin toimijoiden kanssa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä.

Tarkemmin näistä toimista kerrotaan toimintakertomuksen teema-artikkeleissa sekä Finanssivalvonnan vuoden 2023 valvontatoimenpiteet -luvussa.

Finanssivalvonnan arvot ovat uudistuva, vastuullinen, tuloksellinen ja yhdessä, ja nämä ohjaavat vastuulliseen toimintaan kaikessa Finanssivalvonnan tekemisessä.

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, joten lisää vastuullisuudestamme voit lukea myös Suomen Pankin vastuullisuusraportista