Asianhallinta

Finanssivalvonnan asianhallintaan vireille tulleet asiat
(päätehtävät ja niiden suurimmat asiaryhmät)

Kpl

Hallinto

124

Sääntely

105

Valvonta

2 119
Esimerkkejä asiaryhmistä:
Notifikaatiot; sivuliike ja rajan yli toiminta 

 

147

Yhtiöjärjestyksen, yhdistysjärjestyksen ja sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen

 

144

Esitteet 185
Yksityishenkilöiden asiakaskirjeet 327
Johdon sopivuus ja luotettavuus (fit & proper) 343
Tarkastus 16
Toimiluvan myöntäminen ja laajentaminen
30
Muut 291
Esimerkkejä asiaryhmistä:  
Kotimainen yhteistyö 87
Ulkomainen yhteistyö 15
  2 639

Asianhallinnan ulkopuolisessa vakuutusedustajarekisterissä käsiteltiin 563 uutta rekisteröintihakemusta ja 7 358 muutoshakemusta.

Eduskunnan kuulemiset ja säädösvalmistelulausunnot

Finanssivalvonnan asiantuntijat kutsuttiin kuultaviksi eduskunnan eri valiokuntiin 44 kertaa. Finanssivalvonnalta pyydettiin 32 säädösvalmisteluun liittyvää lausuntoa sekä 82 muuta sen alaan liittyvää lausuntoa.