Makrovakauspäätös 6.7.2015

Katso myös

Lehdistötiedote 6.7.2015: Makrovakauspäätös: Suomen systeemisesti merkittävät pankit määritetty ja niille asetettu lisäpääomavaatimukset