Sääntely

Tässä osiossa on esitetty Finanssivalvonnan antamat työttömyysvakuutusta koskevat määräykset ja ohjeet sekä kansallinen ja EU-tasoinen sääntely. Lisäksi osiosta löytyvät linkit Finanssivalvonnan kannanottoihin ja tulkintoihin.