Makrovakauspäätös 29.3.2023

Katso myös

Lehdistötiedote 30.3.2023: Makrovakauspäätös: Luottolaitoksille asetetaan järjestelmäriskipuskurivaatimus, lainakatto säilytetään aiemmalla tasollaan

* 23.3. päivätty liite korvattu 30.1. päivätyllä versiolla 4.4.2023 klo 15.15.