Vakuutus

Vakuutusvalvonta

Finanssivalvonnan vakuutusvalvonta vastaa kokonaisvaltaisesti vakuutussektorin vakavaraisuusvalvonnasta. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toimijoilla on taloudelliset edellytykset suoriutua velvoitteistaan kuten vakuutuskorvausten ja eläkkeiden maksamisesta.

Vakuutusvalvonta valvoo

 • henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden sekä eläkelaitosten
  • vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa
  • hallinnon luotettavuutta ja riskienhallinnan menettelyjä
  • vakuutusteknisiä riskejä kuten vastuuvelan laskentaa ja vastuuvelan riittävyyttä
  • sijoitustoiminnan riskejä
 • työttömyyskassojen
  • taloutta ja vakavaraisuutta
  • hallintoa
  • menettelytapoja asiakassuhteissa sekä soveltamiskäytäntöä

Vakuutusvalvonta valvoo yksittäisten vakuutussektorin valvottavien tilinpäätöstietojen oikeellisuutta vakuutussektorille annettujen erityisten määräysten ja ohjeiden näkökulmasta. Lisäksi Vakuutusvalvonta vastaa kansainvälisestä yhteistyöstä, kuten EIOPAn (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) työ- ja valvontakollegioyhteistyö, omalla vastuualueellaan.

Valvomme myös vakuutuksentarjoajien osalta menettelytapoja ja kuluttajansuojaa, ja näihin liittyvät asiat löytyvät tältä sivustolta Kuluttajansuoja-osiosta.

Finanssivalvonnan valvottavaluettelo