Tilastot

Finanssivalvonta julkaisee erilaisia arvopaperi- ja luottomarkkinoita sekä vakuutustoimintaa koskevia tilastoja. Osa tilastoista päivittyy kuukausittain, osa neljännes- tai puolivuosittain ja osa kerran vuodessa.

Tässä hakemistossa on myös Tilinpäätösten avainluvut -tilasto, jossa ovat talletuspankkien, luottoyhteisöjen, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden vuositilinpäätösten avainluvut.

Luottolaitosten ja vakuutuslaitosten tiedonkeruutaulukot

Finanssivalvonta, Tilastokeskus ja Suomen Pankki ovat koonneet luotto- ja vakuutuslaitosten viranomaisten ja muiden tahojen tiedonkeruista ja tilastoista yhteenvetotaulukot. Taulukoiden ajantasaisuus tarkastetaan vuosittain. Taulukot löytyvät Suomen Pankin verkkosivustolta.