Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset

Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2011–2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tutkintapyyntö poliisille 4 5 4 3 5 2 6 5 2 6 8
Julkinen huomautus* 3 3 - - 2 - - - - - -
Julkinen varoitus - 3 2 2 - 2 5 3 1 1 1
Rikemaksu 5 14 6 2 19 2 3 - - 1 -
Seuraamusmaksu - - - 1 - 3 4 3 5 2 2

* Finanssivalvonta ei ole enää 1.1.2013 lukien voinut antaa julkista huomautusta rikkomuksesta, joka on tehty sen jälkeen.

Finanssivalvonta on vuonna 2021 tehnyt kahdeksan tutkintapyyntöä poliisille sekä antanut yhden julkisen varoituksen ja kaksi seuraamusmaksua.

Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2011–2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tapauksia yhteensä  80 85 100 83 127 104 95 108 150 155 115
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö  34 23 47 36 57 48 58 71 83 105 65
Markkinoiden manipulointi  23 35 28 23 40 31 24 23 50 39 41
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat 16 23 17 18 24 23 12 12 15 9 6
Muut 7 4 8 6 6 2 1 2 2 2 3

Lukuja vuosilta 2016–2019 päivitetty 17.2.2021.

Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia vuonna 2021 oli 115 kpl.

Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 160 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2022.

Finanssivalvonta lähetti vuonna 2021 viisi arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyvää virka-apupyyntöä ulkomaisille valvontaviranomaisille. Saapuneita virka-apupyyntöjä vastaanotettiin viisi.