Sanktiot, tutkintapyynnöt ja arvopaperimarkkinoiden tutkintatapaukset

Finanssivalvonnan tutkintapyynnöt ja hallinnolliset seuraamukset 2011–30.6.2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 H1
Tutkintapyyntö poliisille 4 5 4 3 5 2 6 5 2 6 4
Julkinen huomautus 3 3 - - 2 - - - - - -
Julkinen varoitus - 3 2 2 - 2 5 3 1 1 -
Rikemaksu 5 14 6 2 19 2 3 - - 1 -
Seuraamusmaksu - - - 1 - 3 4 3 5 2 -

Finanssivalvonta on aikavälillä 1.1.2021–30.6.2021 tehnyt neljä tutkintapyyntöä poliisille.

Finanssivalvonnan julkistamat valvontatoimenpiteet ovat luettavissa Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnan käsittelemät arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset 2011–30.6.2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 H1
Tapauksia yhteensä  80 85 100 83 127 104 95 108 150 155 56
Sisäpiiritiedon väärinkäyttö  34 23 47 36 57 48 58 71 83 105 37
Markkinoiden manipulointi  23 35 28 23 40 31 24 23 50 39 14
Tiedonantovelvollisuus; säännöllinen, jatkuva, julkistamisen lykkäys, liputus, ostotarjous ja ensimarkkinat 16 23 17 18 24 23 12 12 15 9 4
Muut 7 4 8 6 6 2 1 2 2 2 1

Lukuja vuosilta 2016–2019 päivitetty 17.2.2021.

Taulukossa on esitetty arvopaperimarkkinoiden kaupankäyntiin ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät valvontatapaukset, joiden tutkinnan Finanssivalvonta on saanut päätökseen kyseisenä vuonna. Näitä tapauksia on 56 kpl aikavälillä 1.1.–30.6.2021.

Vastaavalla aikavälillä Finanssivalvonta vastaanotti markkinoilta 81 STOR-ilmoitusta (Suspicious Transaction and Order Report) epäilyttävistä liiketoimista tai toimeksiannoista, joista osan tutkinta jatkuu vuonna 2021.

Finanssivalvonta lähetti 1.1.–30.6.2021 kolme arvopaperimarkkinoiden valvontaan liittyvää virka-apupyyntöä ulkomaisille valvontaviranomaisille. Saapuneita virka-apupyyntöjä vastaanotettiin yksi.