Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2013–2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Begäran om polisutredning 4 3 5 2 6 5 2 6 8 5 8
Offentlig anmärkning* - - 2 - - - - - - - -
Offentlig varning 2 2 - 2 5 3 1 1 1 2 1
Ordningsavgift 6 2 19 2 3 - - 1 - 2 1
Påföljdsavgift - 1 - 3 4 3 5 2 2 3 -

* Finansinspektionen har sedan 1.1.2013 inte kunnat tilldela offentliga anmärkningar för förseelser som skett efter detta datum.

Finansinspektionen begärde polisutredning i åtta fall, tilldelade en offentlig varning och påförde en ordningsavgift under 2023.

Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.

Tillsynsfallen i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen behandlat 2013–2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total antal undersökta fall 100 83 127 104 95 108 150 155 115 127 191
Missbruk av insiderinformation 47 36 57 48 58 71 83 105 65 88 145
Marknadsmanipulation 28 23 40 31 24 23 50 39 41 21 31
Informationsskyldigheten: regelbunden, fortlöpande, uppskjutande av offentliggörande, flaggning, uppköpserbjudande och primärmarknaden 17 18 24 23 12 12 15 9 6 13 11
Övriga fall 8 6 6 2 1 2 2 2 3 5 4

Siffrorna 2016–2019 har rättats 17.2.2021.

I tabellen presenteras sådana undersökta tillsynsfall som gäller handeln på värdepappersmarknaden eller informationsskyldigheten som har avslutats under ifrågavarande år. Under 2023 har det funnits 191 sådana fall.

Under motsvarande tidsperiod tog Finansinspektionen emot 213 STOR-anmälningar (Suspicious Transaction and Order Report) om misstänkta affärstransaktioner eller uppdrag från marknaden. I en del fall fortsätter utredningen 2024.

Under 2023 skickade Finansinspektionen sammanlagt fyra begäran om handräckning till utländska tillsynsmyndigheter i anknytning till värdepappersmarknadstillsynen. Sammanlagt ett begärande om handräckning mottogs.