Sanktioner, begäran om utredning och tillsynsfall gällande värdepappersmarknaden

Finansinspektionens begäran om utredning och administrativa påföljder 2010–2020

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Begäran om polisutredning 3 4 5 4 3 5 2 6 5 2 6
Offentlig anmärkning 3 3 3 - - 2 - - - - -
Offentlig varning - - 3 2 2 - 2 5 3 1 1
Ordningsavgift 1 5 14 6 2 19 2 3 - - 1
Påföljdsavgift - - - - 1 - 3 4 3 5 2

Finansinspektionen begärde polisutredning i sex fall, tilldelade ett offentlig varning, påförde ett ordningsavgift och två påföljdavgifter under 2020.

Finansinspektionen offentliggör meddelade sanktioner och vidtagna tillsynsåtgärder här.

Tillsynsfallen i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen behandlat 2010–2020 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total antal undersökta fall 70 80 85 100 83 127 104 95 108 150 155
Missbruk av insiderinformation 27 34 23 47 36 57 48 58 71 83 105
Marknadsmanipulation 11 23 35 28 23 40 31 24 23 50 39
Informationsskyldigheten: regelbunden, fortlöpande, uppskjutande av offentliggörande, flaggning, uppköpserbjudande och primärmarknaden 25 16 23 17 18 24 23 12 12 15 9
Övriga fall 7 7 4 8 6 6 2 1 2 2 2

Siffrorna 2016–2019 har rättats 17.2.2021.

I tabellen presenteras de tillsynsfall i anslutning till handeln på värdepappersmarknaden och informationsskyldigheten som Finansinspektionen har undersökt och som har avslutats under ifrågavarande år. Under 2020 har det funnits 155 sådana fall.

I motsvarande tidsperiod mottog Finansinspektionen 202 STOR-anmälningar (Suspicious Transaction and Order Report) om misstänkta affärstransaktioner eller uppdrag från marknaden. I en del fall fortsätter utredningen 2021.

Under 2020 skickade Finansinspektionen sammanlagt ett begärande om handräckning till utländska tillsynsmyndigheter i anknytning till värdepappersmarknadstillsynen. Sammanlagt två begäran om handräckning mottogs.