Makrotillsynsbeslut 27.3.2024

Pressmeddelande 28.3.2024: Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska buffertkravet för banker oförändrade