Makrotillsynsbeslut 27.9.2023

Pressmeddelande 28.9.2023: Makrotillsynsbeslut: Bolånetaket och det kontracykliska kapitalkravet för banker oförändrade – bolånetaket börjar gälla andra kreditgivare som ställts under Finansinspektionens tillsyn