Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Personer i ledande ställning hos emittenten, samt med dem närstående personer, är skyldiga att underrätta emittenten och Finansinspektionen om varje transaktion som genomförs för deras egen räkning med emittentens aktier eller skuldinstrument, derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem (artikel 19 i förordningen om marknadsmissbruk, MAR).

Närmare information som gäller anmälningsskyldigheten finns här.

Anvisningar för ifyllandet av en ny anmälan

Anmälningsformuläret finns på ingångssidan till Finansinspektionens e-tjänst under Tjänster med rubriken Transaktioner utförda av personer i ledande ställning.

Första sidan (Basuppgifter)

 • Välj till en början önskat anmälningssätt. Om du vill fylla i anmälningsformuläret i webbläsaren, välj ”Blankett”. Om du vill, kan du även skicka en färdigt bildad XML-fil.
 • Under Uppgifter om anmälan kan du välja om du gör anmälan för egen eller någon annans räkning, huruvida den anmälningsskyldiga är en fysisk eller juridisk person och om du gör en ny anmälan eller en korrigering i en tidigare anmälan.
  • Egen anmälan ska väljas i det fall då du själv är anmälningsskyldig. Då du har valt anmälan för egen räkning, ifylls uppgifterna om den person som är inloggad i tjänsten automatiskt under den anmälningsskyldiga. Kom emellertid ihåg att även fylla i den anmälningsskyldigas befattning.
  • Vid val av ”Anmälan för annans räkning”, är det möjligt att under anmälningsskyldig fylla i uppgifterna om en annan person.
  • Fysisk eller juridisk person väljs beroende på om den anmälningsskyldiga är en fysisk person eller en närstående.
  • Som anmälans karaktär väljs alltid ny anmälan, såvida avsikten inte är att rätta en tidigare inskickad anmälan. Om ”Korrigering” väljs, öppnas nya fält på blanketten för ifyllande av ärendenumret på den anmälan som ska rättas och orsaken till ändringen.
 • Mata in uppgifter om den anmälningsskyldiga personen samt om emittenten (namn och LEI-kod).
 • Om den anmälningsskyldiga är en närstående, uppge därtill namnet på personen i ledande ställning och personens befattning hos emittenten.

Andra sidan (Uppgifter om transaktionen)

 • Uppge transaktionens datum och handelsplats.
 • Uppge transaktionens karaktär
 • Mata in uppgifter om instrumentet.
 • Mata in detaljerade uppgifter om transaktionen.
  • Välj först prisenhet för att kunna mata in volym och enhetspris.
  • Om det finns flera realiserade poster, kan du även kopiera dem och foga de separata transaktionsraderna i det fält som reserverats för dem.
 • Blanketten räknar aggregerad information automatiskt.
 • Sida nummer två ska läggas till flera gånger, om den anmälningsskyldiga har flera transaktioner som ska anmälas inom anmälningstiden och transaktionerna gäller olika finansiella instrument hos emittenten, olika transaktionstyper, olika handelsplatser eller transaktionerna har utförts olika datum. Varje ovan nämnd faktor ska ifyllas på en egen sida med transaktionsspecifika uppgifter.

Sida tre (Sammanfattning)

 • På sidan ser du den ifyllda anmälan både i XML-format och som en sammanfattning i form av ett börsmeddelande. Du kan kopiera uppgifterna på sidan och skicka dem per e-post till den emittent som är skyldig att publicera uppgifterna i anmälan.

Sida fyra (Sändning)

 • På sidan kan du ladda ner din anmälan som en bifogad fil i pdf-format. Skicka anmälan till Finansinspektionen genom att klicka på Sänd.

Ändring av en tidigare anmälan

 • Om en tidigare transaktionsanmälan innehåller ett fel, kan du rätta det genom att skicka en ändringsanmälan. Enklast gör du en ändringsanmälan enligt följande:
  • Välj Anmälningsmapp i e-tjänstens övre meny.
  • Välj bland sända ärenden den anmälan av transaktioner som ska rättas.
  • Kopiera och spara anmälans ärendenummer (har formen FISA XXX/02.05.10/2021).
  • Klicka på Kopiera som mall.
  • Välj Korrigering som anmälningstyp på första sidan av blanketten. På så sätt öppnas det två ytterligare fält på blanketten, i vilka ärendenumret på den anmälan som behöver ändras och orsaken till ändringen ska fyllas i.
  • Efter att du fyllt i uppgifterna kan du göra önskade ändringar på blanketten.
  • Till slut ska du skicka ändringsanmälan på samma sätt som den första anmälan.