Makrotillsynsbeslut 27.6.2017

Se också

Pressmeddelande 27.6.2017: Makrotillsynsbeslut: Riskviktsgränsen för bostadslån sätts till 15 %, lånetaket ändras inte, inget kontracykliskt buffertkrav

Pressmeddelande 25.8.2017: Bolånens minimiriskvikter stiger till 15 procent 1.1.2018, kommissionen motsatte sig inte Finansinspektionens beslut