Finansinspektionens makrotillsynsbeslut

Tidpunkt Besluts-
datum
Kontracykliskt buffertkrav Maximal belåningsgrad för bolån: "LTV eller Loan-to-Value, dvs. lånetak" Artiklarna
124 och 164 i kapitalkravs-förordningen: Riskvikter för lån med säkerhet i fastighet
Artikel 458 i kapitalkravs-förordningen: Strängare nationella åtgärder för hantering av makrotillsynsrisker eller systemrisker Buffertkrav för globalt systemviktiga (G-SII-buffert) och andra systemviktiga institut (O-SII-buffert) Systemriskbuffertkrav
om den risk som utgörs
av långsiktiga faktorer
som är oberoende av
konjunkturväxlingar
eller faktorer som hotar
det finansiella systemet
Q2/2024 26.6.2024 Fastställdes till 0,0%   Används inte   Buffertkrav fastställdes för tre kreditinstitut
(O-SII-buffert), träder i kraft 1.1.2025.
 
Q1/2024 27.3.2024 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
Q4/2023 19.12.2023 Fastställdes till 0,0% Återställdes till 90 % för andra än köpare av första bostad. Bibehålls för förstagångsköpare (95 %). Används inte Tillämpningen av den lägsta riskviktsgränsen för bostadslån i Sverige fortsattes. Trädde i kraft 31.12.2023.    
Q3/2023 27.9.2023 Fastställdes till 0,0%   Används inte Tillämpningen av den lägsta riskviktsgränsen för företagskrediter i Sverige godkändes. Trädde i kraft 30.9.2023.    
Q2/2023 28.6.2023 Fastställdes till 0,0%   Används inte     Finansdepartementets (Norge) systemriskbuffertkrav på 4,5 procent godkänt delvis (3,5 %) att tillämpas på balansposter i Norge from. 1.7.2024.
Q1/2023 29.3.2023 Fastställdes till 0,0%   Används inte     Ställdes för alla kreditinstitut på 1,0%. I kraft 1.4.2024.
  28.2.2023       Tillämpningen av lägsta riskviktsgränser i Norge fortsattes. Trädde i kraft 28.2.2023.    
Q4/2022 16.12.2022 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
Q3/2022 28.9.2022 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
Q2/2022 27.6.2022 Fastställdes till 0,0%   Används inte   Buffertkrav fastställdes för tre kreditinstitut
(O-SII-buffert), träder i kraft 1.1.2023.
 
Q1/2022 31.3.2022 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
Q4/2021 16.12.2021 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
Q3/2021 23.9.2021 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
  19.8.2021       Tillämpningen av lägsta riskviktsgränser i Norge godkändes. Trädde i kraft 11.9.2021.    
Q2/2021 28.6.2021 Fastställdes till 0,0% Maximal belåningsgrad sänkt till 85 % för andra än köpare av första bostad. I kraft 1.10.2021. Bibehålls för förstagångsköpare (95 %). Används inte   Buffertkrav fastställdes för tre kreditinstitut
(O-SII-buffert), träder i kraft omedelbart.
 
Q1/2021 18.3.2021 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
  18.2.2021       Tillämpningen av den lägsta riskviktsgränsen i Sverige fortsattes. Trädde i kraft 30.12.2020.    
Q4/2020 18.12.2020 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
Q3/2020 30.9.2020 Fastställdes till 0,0%   Används inte Beslut om att inte förnya minimiriskvikt    
Q2/2020 29.6.2020 Fastställdes till 0,0% Återställdes till 90 % för andra än köpare av första bostad. Bibehålls för förstagångsköpare (95 %). Används inte      
  6.4.2020         OP Gruppens O-SII-buffertkrav ändrades.  Slopades för alla kreditinstitut. 
Q1/2020 17.3.2020 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
Q4/2019 13.12.2019 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
Q3/2019 27.9.2019 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
Q2/2019 28.6.2019 Fastställdes till 0,0%   Används inte Villkorligt beslut om minimiriskvikt   För tre kreditinstitut ställdes ett högre systemriskbuffertkrav och för övriga kreditinstitut ett systemriskbuffertkrav på 1 %. I kraft 1.7.2020.
Q1/2019 22.3.2019 Fastställdes till 0,0%   Används inte      
Q4/2018 20.12.2018 Fastställdes till 0,0%     Tillämpningen av den lägsta riskviktsgränsen i Sverige godkändes. Trädde i kraft 31.12.2018. G-SII-buffertkravet för Nordea upphävdes, träder i kraft 1.1.2020.  
Q3/2018​​ 26.9.2018 Fastställdes till 0,0%   Används inte      

Q2/2018

29.6.2018 Fastställdes till 0,0%   Används inte  

För Nordea ställdes ett G-SII-buffertkrav på villkorlig basis. I kraft 1.1.2020.

För tre kreditinstitut ställdes ett O-SII-buffertkrav på villkorlig basis. I kraft 1.1.2019.

För tre kreditinstitut ställdes ett högre systemriskbuffertkrav och för övriga kreditinstitut ett systemriskbuffertkrav på 1 %. I kraft 1.7.2019.

Q1/2018 

19.3.2018/
28.3.2018
Fastställdes till 0,0% Maximal belåningsgrad sänkt till 85 % för andra än köpare av första bostad. I kraft 1.7.2018. Bibehålls för förstagångsköpare (95 %). Används inte     ​Eesti Panks systemriskbuffertkrav på 1 % godkänt att tillämpas på balansposter i Estland from. 1.1.2019.

Q4/2017​

21.12.2017 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte I kraft 1.1.2018 Buffertkrav fastställdes för fyra kreditinstitut
(O-SII-buffert), träder i kraft 1.7.2018.
 
Q3/2017​ 26.9.2017 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte I kraft 1.1.2018    
Q2/2017 27.6.2017 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte Villkorligt beslut om minimiriskvikt​    
Q1/2017​ 28.3.2017 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte Beredning inledd    
Q4/2016​ 21.12.2016 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte Beredning inledd    
Q3/2016​ 27.9.2016 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte Beredning inledd    
Q2/2016​ 14.6.2016 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte Beredning inledd    
Q1/2016​​ 22.3.2016 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte ​Tillämpas inte    
Q4/2015​ 21.12.2015 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte ​Tillämpas inte    
Q3/2015 29.9.2015 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte ​Tillämpas inte    

Q2/2015​

6.7.2015         Buffertkrav fastställdes för fyra kreditinstitut
(O-SII-buffert), träder i kraft 7.1.2016.
 
Q2/2015​ 30.6.2015 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte ​Tillämpas inte    
Q1/2015​ 16.3.2015 Fastställdes till 0,0%   ​Används inte ​Tillämpas inte