Banker

Banktillsyn

Finansinspektionens banktillsyn svarar för kapitaltäckningstillsynen av kreditinstitutssektorn i samarbete med Europeiska centralbanken. Vi övervakar kreditinstitutens tillförlitlighet, riskhanteringsprocesser och risktagande och vi svarar för det internationella samarbetet, inklusive samarbetet inom tillsynskollegier, inom vårt ansvarsområde.

Vi handlägger också tillstånds- och registreringsansökningar inom vårt område samt är med och utvecklar regleringen inom vårt ansvarsområde.

Vi övervakar också uppförandet och konsumentskyddet hos banker och tillhandahållare av betalningstjänster. Läs mer på sidan om Konsumentskydd.

Finansinspektionens tillsynsobjekt