Lagstiftning om börsen och andra handelsplatser

EU-reglering

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

ESMAs Q&A riktlinjer om

  • Öppenheten av handeln
  • Råvaruderivat
  • Rapportering av MiFIR-data
  • Marknadsstrukturer

Riktlinjer – marknader

Nationell lagstiftning