Makrotillsynsverktyg

Makrotillsyns-
verktyg
Lagstiftnings-
grund
Implemen-
tering i finsk lag
Besluts-
frekvens
Samråd före beslutet med

Kontracykliskt buffertkrav

10 kap. 4, 5 och 6 § i KIL (kreditinstitutslagen)

Gäller

Kvartalsvis

FM, SHM, FB och
ECB

Maximal belåningsgrad för bolån: "LTV eller Loan-to-Value, dvs. lånetak"

​15 kap. 11 §

​Gäller

Kvartalsvis​

FM, SHM och FB​

Artiklarna 124 och 164 i kapitalkravsförordningen: Riskvikter för lån med säkerhet i fastighet Art. 124 och 164 (eller art. 458) i CRR​​

​Gäller

En gång
om året​

​ECB

Artikel 458 i kapitalkravsförordningen: Strängare nationella åtgärder för hantering av makrotillsynsrisker eller systemrisker

Art. 458 i CRR

Gäller

I särskilda fall

ECB

Buffertkrav för globalt systemviktiga banker (G-SII-buffert)

10 kap. 7 § i KIL 

Gäller, men i Finland finns inga G-SII-banker​

Årlig prövning av förutsättningarna ​

​ECB

​Buffertkrav för andra systemviktiga institut (O-SII-buffert) 10 kap. 8 § i KIL ​Gäller

Årlig prövning av förutsättningarna ​

​ECB
Systemriskbuffertkrav om den risk som utgörs av långsiktiga faktorer som är oberoende av konjunkturväxlingar eller faktorer som hotar det finansiella systemet

10 kap. 4a-c § i KIL

Gäller

 

Årlig prövning av förutsättningarna ​

 

ECB​

Europeiska centralbankens yttrande behövs för beslut om användning av alla andra makrotillsynsverktyg med undantag för den maximala belåningsgraden
(rättsgrund: artikel 5 i rådets förordning av den 15 oktober 2013 och artiklarna 101–105 i ECB:s förordning av den 16 april 2014).