Feedback

Med detta formulär kan du lämna respons om webbplatsen finansinspektionen.fi. Vi använder responsen för att utveckla webbplatsen. Vänligen observera att vi inte besvarar frågor som gäller Finansinspektionens verksamhet eller företag under tillsyn som lämnas via responsformuläret.

Mer information om vad du kan göra om du har problem med en tjänsteleverantör finns här Problem med tjänsteleverantören.

Om du vill lämna respons om Finansinspektionens verksamhet eller en aktör som står under Finansinspektionens tillsyn och önskar ett svar, vänligen skicka ditt meddelande per e-post till adressen kirjaamo@fiva.fi. På detta sätt överförs meddelandet till den behöriga tillsynsavdelningen.

Om du vill rapportera till Finansinspektionen om misstänkta överträdelser av lagar eller bestämmelser om finansmarknaden, fyll i formuläret på sidan Rapportera misstänkta fall av missbruk.

Jag godkänner dataskyddsklausulen