Anmälningar om kundklagomål

För att fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag samlar Finansinspektionen in uppgifter enligt 3 kap. 18 § i lagen om Finansinspektionen om de kundklagomål som lämnas in till företag under tillsyn om tjänster med tillhörande produkter som omfattas av verksamhetstillståndet.

Företag under Finansinspektionens tillsyn rapporterar insamlade uppgifter via e-tjänsten genom att logga in i systemet, fylla i nödvändiga uppgifter och skicka anmälan till Finansinspektionen. E-tjänsten har en meddelandefunktion för kontakttaganden som gäller anmälan.

Rapportering av anmälningar om kundklagomål till Finansinspektionen:

Rapportblankett *

Rapporteringsskyldiga**

Rapportperioder och tidsfrister

Banktjänster

Blankett (pdf)

Inlåningsbanker och filialer i Finland till utländska kreditinstitut som tar emot insättningar (EES-länder)

Uppgifter enligt blanketten för tiden 1.1.-30.6. ska rapporteras årligen senast 31.8. och för tiden 1.7.-31.12. i följande år senast 31.1.

Investeringstjänster

Blankett (pdf)

  • värdepappersföretag

  • kreditinstitut,
  • fondbolag och
  • AIF-förvaltare med auktorisation

som tillhandahåller investeringstjänster

Uppgifter enligt blanketten för tiden 1.1.-30.6. ska rapporteras årligen senast 31.8. och för tiden 1.7.-31.12. i följande år senast 31.1.

Försäkringstjänster

Blankett (pdf)

Företag som bedriver försäkringsverksamhet

Uppgifter enligt blanketten för tiden 1.1.-31.12. ska rapporteras årligen i följande är senast 31.3.

* Rapportinnehållet framgår av bifogade blanketter. Den egentliga rapporteringen sker via Finansinspektionens elektroniska kommunikationstjänst, där motsvarande blankett tillhandahålls.

** Rapporteringsskyldigheten gäller inte nödvändigtvis hela sektorn. Skyldigheten framgår av systemet per företag under tillsyn: e-tjänsten är synlig endast för rapporteringsskyldiga företag under Finansinspektionens tillsyn. Blanketten för den pågående rapportperioden skapas vid rapportperiodens slut.

Inloggning till Finansinspektionens e-tjänster

Inloggningssida för Finansinspektionens e-tjänster